HOME

Lyceum Martha Somers


HOME

Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020?! Meer informatie: klik hier

Welkom!

kleur - taal - brein


Onze school staat niet alleen. Ze maakt deel uit van de samenleving in het algemeen en van de hoofdstad Brussel in het bijzonder. Het is dan ook de taak van onze school om er niet alleen voor te zorgen dat onze leerlingen de nodige kennis en vaardigheden opdoen, maar ook om onze leerlingen te begeleiden in het opgroeien tot volwaardige burgers in onze samenleving en hun weg te vinden in onze grootstad.

Het GO! lyceum Martha Somers beschouwt het als haar missie om:

  • Kansen te creëren
  • Verantwoordelijkheid te geven en te (leren) nemen
  • Leerlingen voor te bereiden op succesvol verder studeren
  • Haar leerlingen te helpen een plek te vinden in de maatschappij


Om de individuele ontplooiing van elke leerling te maximaliseren, vertrekt het lyceum Martha Somers vanuit een visie op ‘kleur – taal – brein’.

De visie van onze school vindt haar oorsprong in haar omgeving: het lyceum Martha Somers weerspiegelt de rijkdom en diversiteit van een kosmopolitische hoofdstad.

Als kruispunt van Europa herbergt de hoofdstad en onze school een smeltkroes van culturen.

Kleur staat voor de multiculturaliteit die wij in onze school nastreven: gelijkwaardigheid tussen verschillende culturen, afkomstig uit de vier windstreken.

Meertaligheid is eveneens eigen aan de Brusselse stedelijke context en de diversiteit aan thuistalen neemt exponentieel toe. Het is een feit dat zo goed als al onze leerlingen meertalig zijn, waarbij hun thuistaal niet dezelfde taal als onze schooltaal is.

Taal wijst op de bijzondere aandacht die we aan de dag leggen voor taaldiversiteit. Via talensensibilisering zorgt het lyceum Martha Somers ervoor dat leerlingen makkelijker talen leren, zich positief leren opstellen ten overstaan van verschillende talen en inzicht verwerven in de verschillen en gelijkenissen tussen talen.

Cultuur en taal bepalen de  identiteit van onze leerlingen. Een positieve leeromgeving zorgt voor de ontplooiing van talenten en de ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Inzetten op brein betekent inzetten op het afleggen van een succesvol studiepar-cours. Het lyceum zet in op het systematisch en structureel ondersteunen en uitdagen van onze leerlingen. Studieloopbaanbegeleiding is hierbij onontbeerlijk. Ondersteuning en verdieping van de basisvakken zorgt voor een stevige basis. Martha ICT, Martha Art en Martha Sport daagt onze leerlingen uit om talenten te ontdekken. Het oefenen van de onderzoekscompetenties is elementair voor het aanvatten van hogere studies.


Kalender02/09/2019: Start nieuwe schooljaar


Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be