HOME

Lyceum Martha SomersHOME

Welkom!

kleur - taal - brein


Onze school staat niet alleen. Ze maakt deel uit van de samenleving in het algemeen en van de hoofdstad Brussel in het bijzonder. Het is dan ook de taak van onze school om er niet alleen voor te zorgen dat onze leerlingen de nodige kennis en vaardigheden opdoen, maar ook om onze leerlingen te begeleiden in het opgroeien tot volwaardige burgers in onze samenleving en hun weg te vinden in onze grootstad.

Het GO! lyceum Martha Somers beschouwt het als haar missie om:

  • Kansen te creĆ«ren
  • Verantwoordelijkheid te geven en te (leren) nemen
  • Leerlingen voor te bereiden op succesvol verder studeren
  • Haar leerlingen te helpen een plek te vinden in de maatschappij


We plannen een verhuis van onze gebouwen gelegen Karel Bogaerdstraat te 1020 Laken naar een gloednieuwe site gelegen Picardstraat 172 te 1080 Brussel.

Alvast een impressie hieronder.Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be